KIỂM TRA HÀNG THẬT

Hướng dẫn kiểm tra các sản phẩm chính hãng được phân phối bởi Saigon Mira.

1

Cào lớp tráng bạc trên thẻ cào được dán trên sản phẩm.

2

Nhập lần lượt các số Serial và Mã thẻ cào vào ô tương ứng bên dưới. Lưu ý: chỉ nhập số, không nhập dấu gạch ngang "-" hoặc các ký tự khác.

3

Bấm vào nút KIỂM TRA và xem thông báo của hệ thống.

*Gọi (0989.539.489) nếu bạn cần hỗ trợ.